تبلیغات
گروه برنامه نویسی اورانوس - قسمت دوم برنامه نویسی ++C

گروه برنامه نویسی اورانوس
مثال 2: برنامه ای بنویسید که 11 عدد را بخواند، میانگین آنها را چاپ کند.

* نکته : در خط اول علامت #‌ را هنگام کپی به برنامه ++C اول دستور بیارید. مثل خط دوم.

#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main()
{
float a,sum=0,avg;
int i;
for(i=1;i<=10;i++) {
cin>>a;
sum+=a;
}
avg=sum/10;
cout<<"\navg is :"<<avg;
getch();
}

مثال 3: برنامه ای بنویسید که عددی را بخواند و مشخص کند عدد مثبت یا صفر است یا منفی است؟

* نکته : در خط اول علامت #‌ را هنگام کپی به برنامه ++C اول دستور بیارید. مثل خط دوم.

#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main()
{
float a;
cin>>a;
if(a>=0)
cout<<"\npositive or zero";
else
cout<<"\nnegative";
getch();
}

* همه ی این برنامه ها تست شده است و در صورت مشکل می توانید در قسمت نظر دهید
مشکل خود را برای ما ارسال کنید.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 8 دی 1389 توسط رضا معدن زاده
تمامی حقوق این وبلاگ متعلق به گروه برنامه نویسی اورانوس می باشد