تبلیغات
گروه برنامه نویسی اورانوس - قسمت سوم برنامه نویسی ++C

گروه برنامه نویسی اورانوس
مثال 4: برنامه ای بنویسید که عددی را بخواند و مشخص کند عدد زوج است یا فرد؟

* در خط اول علامت # را در هنگام کپی به برنامه در اول کد استفاده کنید.
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main()
{
int a;
cin>>a;
if(a%2==0)
cout<<"\neven";
else
cout<<"\nodd";
getch();
}

مثال 5 : برنامه ای بنویسید که دو عدد را به همراه یک عملگر دریافت کند وعملگر را بر روی آن دو عدد
اعمال کند.

#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main()
{
float c,a,b;
char operator1;
cout<<"\nEnter op1 & op2:";
cin>>a>>b;
cout<<"\nEnter operator:";
4
cin>>operator1;
switch(operator1)
{
case '+':
c=a+b;
cout<<c;
break;
case '-':
c=a-b;
cout<<c;
break;
case '*' :
c=a*b;
cout<<c;
break;
case '/':
c=a/b;
cout<<c;
break;
default:
cout<<"\n wrongggggggggggg";
}
getch();
}

نظرات شما باعث بهتر شدن این وبلاگ میشود.
نوشته شده در تاریخ جمعه 10 دی 1389 توسط رضا معدن زاده
تمامی حقوق این وبلاگ متعلق به گروه برنامه نویسی اورانوس می باشد